Poniżej zdjęcie. Jest to tylko jedno zdjęcie. Bez użycia photoshopa, nie są to też połączone 4 różne fotografie. Wszystkie przedmioty na tym zdjęciu są ułożone idealnie, by tworzyły złudzenie optyczne.Autorstwem tej pracy jest Bela Borsodi . Jej zdjęcia pełne są żywych, nasyconych kolorów.

A poniżej zdjęcie z innej perspektywy. Teraz wierzycie?